Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
  رستوران هوشمند جذابیت برای مشتری، راحتی برای کارکنان

  رستوران هوشمند جذابیت برای مشتری، راحتی برای کارکنان

  هوشمند سازی رستوران رستوران های هوشند امروزه در جهان درحال افزایش هستند. سفارش غذا از منوی میز هوشمند رستوران جذاب و دیجیتال ، امکان دیدن ترکیبات غذا، دخالت در ترکیب مواد مطابق با سلیقه فرد، عدم انتظ...

  آیا لامپ هوشمند وقتی خاموش است برق مصرف میکند؟

  آیا لامپ هوشمند وقتی خاموش است برق مصرف میکند؟

  لامپ های هوشمند برای خانه ها به خصوص خانه هوشمند بسیار مناسب هستند و می توانند در مقایسه با لامپ های رایج و معمولی در هزینه ها صرفه جویی کنند. با این وجود، یک سؤال ضروری در خصوص میزان مصرف این لامپ ها...

  ۱۰ کاربرد پریز هوشمند برای خانه ها و اماکن مختلف

  ۱۰ کاربرد پریز هوشمند برای خانه ها و اماکن مختلف

  تقریبا این روزه ها همه چیز یا اکثر وسیله ها هوشمند سازی شده و آن ها میتوان را با کمک اپلیکیشن های مخصوص کنترل کرد. یکی از دستگاه ها و لوازم خانگی هوشمند پریزها هستند. هوشمندسازی این دستگاه ها زندگی را...