Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
  میزان مصرف انرژی یک ساختمان چقدر است؟

  میزان مصرف انرژی یک ساختمان چقدر است؟

  مدیریت انرژی در ساختمان اداری یکی از موضوعات پایه است که امروزه به آن توجه بسیاری می‌شود. به همین علت روش‌هایی را به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در این گونه ساختمان‌ها اعمال می کنند. ا...

  رستوران هوشمند جذابیت برای مشتری، راحتی برای کارکنان

  رستوران هوشمند جذابیت برای مشتری، راحتی برای کارکنان

  هوشمند سازی رستوران رستوران های هوشند امروزه در جهان درحال افزایش هستند. سفارش غذا از منوی میز هوشمند رستوران جذاب و دیجیتال ، امکان دیدن ترکیبات غذا، دخالت در ترکیب مواد مطابق با سلیقه فرد، عدم انتظ...